Gestió de programes CNC, comunicacions wifi, robòtica i disseny CAD d'altes prestacions

COMUNICACIONS AMB MÀQUINES CNC

ROBOTS TREBALLANT COM A CENTRES DE FRESAT I/O PULIT MITJANÇANT CAD/CAM

CAPTACIÓ Y GESTIÓ DE DADES DE MÀQUINA EN PLANTA EN TEMPS REAL

WIFI PER A TOT TIPUS DE CONEXIONS PROFESSIONALS

DISSENY CAD D'ALT RENDIMENT

 

Comunicaciones CNC - PC

 

 

Wiffi industrial con protección IP 67

 

 

 

Thinkdesign CAD de alto rendimiento

 Comunicacions CNC - PC  Wifi industrial amb protecció IP 67  Thinkdesign CAD d'alt rendiment